เมนูย่อยหัวข้ออื่นๆ : Project | Programming | Web-Design Web-Application | Network | Tutor | Graphic - Multimedia | Interior | Album | ข้อมูลความรู้ | SA | SEO |คอร์ส

Service บริการของเรา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ท่านสามารถให้เราช่วยดูแลโปรเจคของท่าน ได้ตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่โปรเจคธรรมดา จนถึง โปรเจคจบ

เลยทีเดียว การบริการของเราแบ่งย่อยในหมวดโปรเจค เพื่อให้ท่านได้เลือกตามความเหมาะสม ได้ดังนี้

โปรดอ่านโดยละเอียด

********************************************************************************************************

+ + Project By Yourself แพคเกจนี้ จะสอนให้คุณทำโปรเจคได้ตั้งแต่เริ่มจนจบ* โดยทางเราจะเป็น

Co-Project คอยสอน คอยป้อนข้อมูลต่างๆ เพื่อให้คุณได้ตอบคำถาม ในห้องสอบอย่างถูกต้อง และมีความ

รู้พื้นฐาน เพื่อเข้าสอบได้อย่างดีค่ะ โดย การที่จะเลือกแพคเกจนี้ ต้องมีองค์ประกอบ ส่วนตัวดังนี้

1. มีพื้นฐานในการ Coding เล็กน้อยเพื่อความเข้าใจในการสอนแก้ไข หากไม่มีพื้นฐาน สามารถลง Tutor ค่ะ

2. ต้องมี Algorithm มา หรือ แนวทางคิด สำหรับโปรเจคที่ต้องใช้นะคะ รวมถึงแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนนั้นให้เรา

3. จิตใจที่พร้อม เปิดรับข้อมูล และการจดจำค่ะ

โดยขั้นตอนการทำงานจะเป็นดังนี้ค่ะ

Step 1 : แจ้งว่าจะเปิดโปรเจคแบบ Project By Yourself ผ่านทางช่องทางต่างๆ

Step 2 : เจ้าหน้าที่ ติดต่อกลับภายใน 24 ชม. และขอรับข้อมูลและนำมาประเมิณค่าใช้จ่ายและทำเอกสาร

Step 3 : ตกลงการว่าจ้าง ส่งข้อมูลกันทาง เมลล์ หรือ นัดเจอ บางเคส เพื่อ สื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับ Algorithm

โดย ก่อนนัดหมาย ถึง ครั้งแรกในการนัดหมาย ท่านจะต้องชำระล่วงหน้า 20 - 30 % ของมูลค่างาน และ

ทางเรายินดีที่จะเซนต์สัญญาให้ท่าน ตามข้อกำหนดของทางทีมงาน เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่า ทางเราจะ

รับผิดชอบงานและส่งข่าวเรื่องความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ

Step 4 : ในขั้นตอนนี้ เราอาจจะต้องเจอกันตามสมควร เพราะ เราต้องดูแลในเรื่องของ นิพนธ์ และสอนส่วน

Coding หรือ Algorithm ในกรณีที่ไม่สามารถอธิบายทาง MSN ได้ และทางเรา ขอสงวนการอธิบายทางโทรศัพท์

เพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทางโทรศัพท์ ไม่สามารถเคลียร์ปัญหาของท่านได้ เราจะร่างตารางเวลา

และกำหนดการตรวจสอบ ผลงานของท่าน เพื่อพยายามฟิกให้ท่านทำงานได้ตรงตามเวลา ข้อดีของการ

ทำแพคเกจนี้คือ ท่านจะได้ ตรวจทานความรู้ของท่าน ด้วยตัวท่านเองทั้งหมด โดยมีเราเสมือนเป็นพี่เลี้ยง

ส่วนตัวทำให้ท่านได้มีแรงกระตุ้นทำให้งานเสร็จได้ตามกำหนด โดยการเจอแต่ละครั้ง หากท่านสะดวกเดิน

ทางมาที่สะดวกของทางทีมงานจะไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หาก ให้ทีมงานเดินทางไปหาท่าน อาจจะมีค่าเดินทาง

ตามระยะค่ะ โดยรวมแล้วทั้งหมด สิ่งที่เราจะช่วยท่านจนสำเร็จลุล่วง คือ

- นิพนธ์ ทุกบท โดยอยู่ในเงื่อนไข ช่วยเหลือ แต่ ไม่ได้ ช่วยทำ รวมถึง ตรวจทานเพื่อความถูกต้อง

- โปรเจค ตั้งแต่เริ่ม จนจบ เราจะคอย ประคองท่านอยู่ข้างๆ ตลอดแต่เราจะไม่ลงมือทำให้ทั้งหมดแต่จะตอบ

คำถามทั้งหมด ถ้าท่านมี

Step 5 : ตรวจเชคผลงาน และชำระ เงินรอบสุดท้าย ที่เหลือ โดยหลังจากที่ท่านชำระแล้ว ทางเราจะให้

Code โดยที่ไม่ลง ลายเซ็นต์ (ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของท่าน) รวมถึงชม.การ ติวพิเศษ เกี่ยวกับข้อมูลโปรเจคด้วย

********************************************************************************************************

+ + Project By IDP แพคเกจนี้ เราจะสร้างสรรค์ โปรเจคของท่าน ให้ถูกต้องตามหลักกระบวนการ การทำงาน

ครบทุกหัวข้อ ขอบเขต รวมทั้ง ช่วยประเมิณความน่าจะเป็นของ คำถาม คำตอบในห้องสอบด้วยเราจะทำให้

ท่านได้มีความรู้พื้นฐานอย่างดี โดย การที่จะเลือกแพคเกจนี้ ต้องมีองค์ประกอบ ส่วนตัวดังนี้

1. หัวข้อ ข้อกำหนด หรือ ขอบเขตโครงการ

2. ต้องมี Algorithm มา หรือ แนวทางคิด สำหรับโปรเจคที่ต้องใช้นะคะ รวมถึงแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนนั้นให้เรา

3. จิตใจที่พร้อม เปิดรับข้อมูล และการจดจำค่ะ

โดยขั้นตอนการทำงานจะเป็นดังนี้ค่ะ

Step 1 : แจ้งว่าจะเปิดโปรเจคแบบ Project By IDP ผ่านทางช่องทางต่างๆ

Step 2 : เจ้าหน้าที่ ติดต่อกลับภายใน 24 ชม. และขอรับข้อมูลและนำมาประเมิณค่าใช้จ่ายและทำเอกสาร

Step 3 : ตกลงการว่าจ้าง ส่งข้อมูลกันทาง เมลล์ หรือ นัดเจอ บางเคส เพื่อ สื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับ Algorithm

โดย ก่อนนัดหมาย ถึง ครั้งแรกในการนัดหมาย ท่านจะต้องชำระล่วงหน้า 20 - 30 % ของมูลค่างาน และ

ทางเรายินดีที่จะเซนต์สัญญาให้ท่าน ตามข้อกำหนดของทางทีมงาน เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่า ทางเราจะ

รับผิดชอบงานและส่งข่าวเรื่องความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ

Step 4 : ดำเนินงานตามตกลง และ ส่งข่าว หรือนัดเจอ เมื่อถึงส่วนสำคัญ ที่ท่านจำเป็นต้องรู้ ตามสมควร

Step 5 : ตรวจเชคผลงาน และชำระ เงินรอบสุดท้าย ที่เหลือ โดยหลังจากที่ท่านชำระแล้ว ทางเราจะให้

Code โดยที่ไม่ลง ลายเซ็นต์ (ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของท่าน) รวมถึงชม.การ ติวพิเศษ เกี่ยวกับข้อมูลโปรเจคด้วย

********************************************************************************************************

เรารับทำทุกโปรเจคนะคะ ไม่ว่าจะเป็น โปรเจคธรรมดาๆ หรือ โปรเจคจบ และ ก็รับติวเตอร์ เข้มข้นก่อน

เสนอหัวข้อ หรือก่อนสอบโปรเจคด้วยค่ะ