เมนูย่อยหัวข้ออื่นๆ : Project | Programming | Web-Design Web-Application | Network | Tutor | Graphic - Multimedia | Interior | Album | ข้อมูลความรู้ | SA | SEO |คอร์ส

Service บริการของเรา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีมงานด้านการออกแบบ จัดสร้าง เราก็มีบุคคลคุณภาพเช่นกัน เรามีบุคลากร จบตรงสาขา และ มีประสบการณ์ยาวนาน

เป็นสถาปนิกชั้นผู้ใหญ่ ที่สามารถเซ็นต์รับรอง การออกแบบ สิ่งก่อสร้างให้ท่านได้ เรามีบริการตั้งแต่ เริ่มต้นโปรเจค จน

ไปถึงจบทุกกระบวนการขั้นตอน ดังนี้

1. เขียนแบบ

2. ประเมิณราคา

3. เซ็นต์แบบ

4. จัดหาคนงาน

5. คุมงาน

6. ควบคุม Budjet

7. ตกแต่งภายนอก - ภายใน

8. ให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

โดยกระบวนการทั้งหมดอยู่ภายใต้ความถูกต้องของหลักเกณฑ์ และมาตรฐานเป็นที่ตั้ง ทำให้ท่านไว้วางใจกับบริการ

ของเราได้ว่า จะได้บุคลากร และ เนื้องานที่มีคุณภาพสูงที่สุด ทั้งนี้ วัสดุอุปกรณ์ เราก็จัดหาได้ถูกกว่าที่อื่นๆอีกด้วย

เพราะเรามีโรงงานนำเข้าเป็นของตัวเอง